Yazım Kuralları

Konferansın dili Türkçe'dir. Türkçe bildirilerin basıma hazır tam metni, pdf dosyası olarak

http://www.eleco.org.tr/

adresindeki Konferans Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden konferansa iletilmelidir. Bildiri dosyaları, ilk yazarın soyadına göre adlandırılmalı, aynı yazara ilişkin birden fazla bildiri iletilmesi durumunda verilen ada ek olarak numaralandırma da yapılmalıdır.

Konferansa gönderilen tüm bildiriler hakemlik süzgecinden geçirilmektedir. Bilgisayar ortamında iletilmeyen bildirilerin hakemlere gönderilmesi ve değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Bildiri taslağı için tıklayınız:

Eleco2024_bildiri_taslagi.docx

Bildiri yazım kuralları

 • Bildiri sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.

 • Sayfa kenar boşlukları:
  İlk sayfa için
  üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm
  diğer sayfalar için
  üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.

 • Bildiri herbiri 82,5 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 5 mm aralık bırakılmalıdır.

 • Bildiri, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.

 • Bildiri başlığının yalnızca baş harfleri büyük yazılmalıdır.

 • Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

 • Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.

 • Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.

 • Tüm şekil ve çizelgeler, sütun genişliğine ortalanmalıdır. Tüm şekil ve çizelgelere metin içinde atıf yapılmalıdır.

 • Bildiride kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:

    Bildiri başlığı   14 kalın
    Yazar adları   11
    Kurum adları   10
    Özet, Abstract   9 italik
    Alt ve üst simgeler   7
    Başlıklar   10 kalın
    Metin   9

 • Bildiriler, (başlık, özet, metin, şekiller, çizelgeler ve kaynaklar dahil) 5 sayfadan fazla olmamalıdır.

 • Bildiri değerlendirme sonuçları, en geç 25 Ekim 2024 tarihine kadar e-posta ile bildirinin sorumlu yazarına; sorumlu yazar belirtilmemişse, bildirinin birinci yazarına bildirilecektir.