Özel Oturum Çağrısı

Özel oturumun amacı, konferansın genel kapsamına giren özel alanlardaki son teknoloji ve güncel araştırmalara yakın bir bakış sağlamaktır.

Özel oturum önerileri, 11 Eylül 2020 gününe kadar konferans başkan yardımcıları,
Prof. Dr. Serdar Özoğuz'a (ozoguz@itu.edu.tr) veya Prof. Dr. Güneş Yılmaz'a (gunesy@uludag.edu.tr)
yapılabilir.

Özel Oturum Programı

Özel oturumlar, en az dört, en çok altı bildiriden oluşur. Bir özel oturumun oluşumu, özel oturum düzenleyicisi tarafından yürütülür. Özel oturum bildirileri de, ELECO bildirileri için istenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri Gönderme İşlemi

Özel oturumlar için, çevrimiçi bildiri gönderiminde son tarih, normal bildiriler için olan son tarihle aynıdır. Yazarlar, özel oturum bildirilerini ELECO'nun çevrimiçi bildiri gönderim sistemi aracılığıyla gönderirler ve gönderi sayfasında özel oturuma karşılık gelen onay kutusunu işaretlerler.

Hakemlik Süreci

Özel oturum bildirileri, diğer bildirilerle aynı hakemlik sürecine tabidir. Özel oturum bildirilerinin değerlendirme sürecini, özel oturum düzenleyicisi izler.

Kabul edilen özel oturum bildirileri, konferans bildirileriyle birlikte yayınlanacaktır.