Konferans Takvimi

Özel oturum önerisi için son gün
11 Eylül 2020
Özel oturum önerisi değerlendirme sonucunun bildirilmesi
18 Eylül 2020
Tam metin bildiri göndermek için son gün
26 Eylül 2020
Tam metin bildiri göndermek için uzatılmış son gün
9 Ekim 2020
Bildiri değerlendirme sonuçlarının bildirimi
30 Ekim 2020
Düzeltilmiş bildirilerin gönderilmesi için son gün
6 Kasım 2020
Kayıt formunun gönderilmesi ve katılım ücretinin yatırılması için son gün
13 Kasım 2020
Konferans tarihi
26-28 Kasım 2020