Bildirilerin basıma hazır tam metni, pdf dosyası olarak en geç 17 Ağustos 7 Eylül 2018 tarihine kadar Konferans Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden iletilmelidir.
Bildiri Yönetim Sistemine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bildiri Yönetim Sistemi

Bildirilerin basılabilmesi için gerekli olan Yayın Hakkı Devir Formunu buradan indirebilirsiniz.

Bildirinizi hazırlamanız için kullanabileceğiniz taslaklar aşağıda sunulmuştur:

Microsoft Word 2016 formatında hazırlanmış taslak için tıklayınız.
Microsoft Word 2003 formatında hazırlanmış taslak için tıklayınız.
Latex formatında hazırlanmış taslak için tıklayınız. Bu dosyanın içeriğini aynı klasöre aktarıp, bildirinizi yazabilirsiniz.

Baskıya hazır bildiri örneği (PDF) için tıklayınız.

Bildiri dosyaları, ilk yazarın soyadına göre adlandırılmalı, aynı yazara ilişkin birden fazla bildiri iletilmesi durumunda verilen ada ek olarak numaralandırma da yapılmalıdır.

Bilgisayar ortamında iletilmeyen bildirilerin hakemlere gönderilmesi ve değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Bildiri değerlendirme sonuçları, en geç 08 Ekim 2018 tarihine kadar e-posta ile yazarlara bildirilecektir.
Aksi belirtilmedikçe yazışmalarda birinci yazarın adresi kullanılacaktır.

Maksimum bildiri uzunluğu 5 sayfadır.