Abdurrahman Karamancıoğlu, Osmangazi Üniversitesi
Acar Savacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ahmet Altuncu, Dumlupınar Üniversitesi
Ahmet Emir Dirik, Uludağ Üniversitesi
Ahmet Uçar, Gaziantep Üniversitesi
Ali Zeki, Girne Amerikan Üniversitesi
Ali İhsan Çanakoğlu, Dumlupınar Üniversitesi
Alinur Büyükaksoy, Okan Üniversitesi
Altuğ İftar, Anadolu Üniversitesi
Arif Nacaroğlu, Gaziantep Üniversitesi
Atalay Barkana, Anadolu Üniversitesi
Avni Morgül, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Aydın Akan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Aydoğan Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayten Kuntman, İstanbul Üniversitesi
Ayşen Basa Arsoy, Kocaeli Üniversitesi
Bahadır Hiçdurmaz, Dumlupınar Üniversitesi
Berna Özbek, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bülent Örencik, İstanbul Teknik Üniversitesi
Celal Yaşar, Dumlupınar Üniversitesi
Cem Göknar, Işık Üniversitesi
Cüneyt Güzeliş, Yaşar Üniversitesi
Davood Ghaderi, Bursa Teknik Üniversitesi
Davut Akdaş, Balıkesir Üniversitesi
Ece Olcay Güneş, İstanbul Teknik Üniversitesi
Erdal Bekiroğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Erdem Yazgan, Hacettepe Üniversitesi
Fatoş Yarman Vural, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Fırat Kaçar, İstanbul Üniversitesi
Filiz Güneş, Yıldız Teknik Üniversitesi
Gökay Bayrak, Bursa Teknik Üniversitesi
Gökhan Yavuz, Yıldız Teknik Üniversitesi
Gülay Öke Günel, İstanbul Teknik Üniversitesi
Gülay Tohumoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Güneş Karabulut, Kurt İstanbul Teknik Üniversitesi
Günhan Dündar, Boğaziçi Üniversitesi
Güven Önbilgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hakan Ali Çırpan, İstanbul Teknik Üniversitesi
Hakan Gürkan, Bursa Teknik Üniversitesi
Haluk Görgün, Gebze Teknik Üniversitesi
Hamit Serbest, Çukurova Üniversitesi
İrfan Alan, Ege Üniversitesi
İsmail Kadayıf, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lale Tükenmez Ergene,İstanbul Teknik Üniversitesi
Metin Demirtaş, Balıkesir Üniversitesi
M. Ali Yalçın, Sakarya Üniversitesi
M. Cengiz Taplamacıoğlu, Gazi Üniversitesi
M. Kubilay Eker, Balıkesir Üniversitesi
Mehmet Bayrak, Sakarya Üniversitesi
Mehmet Barış Tabakçıoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi
Mehmet Kurban, Bilecik Üniversitesi
Metin Gökaşan, İstanbul Teknik Üniversitesi
Metin Yazgı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Murat Doğruel, Marmara Üniversitesi
Murat Fahrioğlu, KKTC Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Murat Uysal, Özyeğin Üniversitesi
Mustafa Alçı, Erciyes Üniversitesi
Mustafa Altun, İstanbul Teknik Üniversitesi
Mustafa Berke Yelten, İstanbul Teknik Üniversitesi
Mustafa Temiz, Pamukkale Üniversitesi
Mürvet Kırcı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Müştak E. Yalçın, İstanbul Teknik Üniversitesi
Müzeyyen Sarıtaş, Gazi Üniversitesi
Neyir Özcan Semerci, Uludağ Üniversitesi
Osman Nuri Uçan, Altınbaş Üniversitesi
Osman Hilmi Koçal, Yalova Üniversitesi
Oya Kalıpsız, Yıldız Teknik Üniversitesi
Özlem Aydın, Çivi Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ömer Zor, Bursa Teknik Üniversitesi
Pelin Süle, Uludağ Üniversitesi
R.Nejat Tuncay, Okan Üniversitesi
Recai Kılıç, Erciyes Üniversitesi
Sadri Özcan, İstanbul Teknik Üniversitesi
Sema Oktuğ, İstanbul Teknik Üniversitesi
Serhat Şeker, İstanbul Teknik Üniversitesi
Sıddık Yarman, İstanbul Üniversitesi
Sıddıka Berna Örs Yalçın, İstanbul Teknik Üniversitesi
Tevfik Akgün, Okan Üniversitesi
Tülay Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi
Uğur Çam, Dokuz Eylül Üniversitesi
Uğur Yalçın, Uludağ Üniversitesi
Vedat Tavşanoğlu, Işık Üniversitesi
Zekeriya Özdemir, Sakarya Üniversitesi