ID NO:
3. 5G Teknolojisindeki Hücre Yapıların Yol Kayıpları (Path Losses of Cell Structures in 5G Technology)
ID NO:
6. NARMA L-2 Denetleyici ile Top Çubuk Kontrolü
ID NO:
32. Alçak Gerilimde G3-Güç Hattı İletişimi için Test Yatağı Tasarımı
ID NO:
33. Türkiye’de TRIZ Uygulamaları: Bir Tez Veritabanı İncelemesi
ID NO:
37. Şebeke Arızalarında Endüstriyel Tesislerde Yaşanan Problemler, Nedenleri ve Çözüm Önerileri
ID NO:
45. Belediye Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) İçin Akıllı Sicil Düzenleme Araçlarının Geliştirilmesi
ID NO:
55. Öğretime Dayalı Mikrodenetleyici ile Ekonomik Güneş Takip Sistemi Uygulaması
ID NO:
57. RCD Bastırma Diyotu’nun Dönüştürücü Tasarımına ve EMI Performansına Etkisi
ID NO:
66. DsPic33fj32mc204 Mikroişlemci Tabanlı Motor Sürücü Devresi Tasarımı ve Uygulaması
ID NO:
70. TAM DALGA DOĞRULTUCU-KAPASİTE DEVRESİNİN MATEMATİKSEL OLARAK İNCELENMESİ, SİMÜLASYONU ve GERÇEKLENMESİ
ID NO:
71. Azaltan DA-DA Dönüştürücüsü için PID Denetleyici Tasarımı PID Controller Design for Buck DC-DC Converter
ID NO:
82. Kaos Kaymalı Anahtarlama Haberleşme Sisteminin Ayrık Zaman Kaos Üreteci ile Performans Analizi
ID NO:
95. Farklı Tasarımlardaki Rezonans Endüktanslarının (Lr) LLC Dönüştürücü Verimi Üzerine Etkisi
ID NO:
139. Fırçasız Doğru Akım Motor Kontrolü için FPGA Tasarımı ve Doğrulanması
ID NO:
154. Alçak Gerilim Güç Hattı Haberleşmesinde Gürültü Eklenmiş Kanal Modelinin Kablo Uzunluğuna Göre BER&SNR İncelemesi
ID NO:
168. AKILLI ŞEBEKE BİLEŞENLERİ VE YAPISAL ANALİZİ