ID NO:
1. An Approach Based on Multilevel Median Filter Method
ID NO:
7. Toplu Taşıma Sislemleri İçin Bir Gömülü Parmak İzi Uygulaması
ID NO:
8. Karesel Uzaklık Farklarından Kesin Kaynak Konumlamasına Farklı Bir Bakış
ID NO:
10. Classification of Power Quality Disturbances Using Artificial Neural Network
ID NO:
11. İki-Değişkenli Saçılma Denklemlerinin Tam Çözümlerini Kullanarak Genişbant Uyumlaştırıcı Tasarımı
ID NO:
12. Sualtı Algılayıcı Ağlarda Minimum Gecikme ve Maksimum Yaşam Süresi Ödünleşmesi
ID NO:
13. Ultrasonik Sensör Kullanarak İki Boyutlu Haritalama Yapabilen Gezgin Robot Tasarımı
ID NO:
14. Yükselten DA-DA Dönüştürücünün Frekans Tarama Testi Kullanılarak Kararlılık Analizi
ID NO:
15. Akım Transformatörlerinde Manyetik Doyma Tespiti Yöntemlerine İlişkin Bir Değerlendirme
ID NO:
16. Vandermonde Matrisi ve Referans Nokta Seçiminin MUSIC Algoritmasına Etkisi
ID NO:
17. Özdeğer Analiz Tekniği ile Güç sistemlerindeki Senkronaltı Rezonansın İncelenmesi
ID NO:
20. Çok Çekirdekli Bir Gömülü Sistem İçin Android Tabanlı Çoklu Ortam Uygulaması
ID NO:
21. Toplu Taşıma İçin Çok Çekirdekli Bir Modüler Gömülü İşlemci Kartı Uygulaması
ID NO:
23. İLETİM HATTI MODELLERİNİN GÜÇ SALINIMLARI BENZETİMİNDE ETKİLERİ
ID NO:
24. Görüntüdeki İstenmeyen Nesnenin Örnek Tabanlı İçboyama Yöntemiyle Çıkarılması
ID NO:
25. Elektromanyetik Radyasyona Karşı Havalandırma Peteği ve Toz Filtresinin Ekranlama Etkinliğinin İncelenmesi
ID NO:
29. Elektrik Dağıtım Şebekesi Arızalarının Tedarik Sürekliliği Göstergelerine Etkisinin Farklı Şebeke Yapılarında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
ID NO:
30. Kesir Dereceli PI Denetleyici İçeren Zaman Gecikmeli Jeneratör Uyarma Kontrol Sisteminin Kararlılık Analizi
ID NO:
31. Referans ve Endüstriyel Kısmi Boşalma Kalibratörü Tasarımı
ID NO:
38. İndüksiyon Motor için Doğrudan Moment Kontrolü ve Alan Yönlendirmeli Kontrol Yöntemlerinin Karşılaştırılması
ID NO:
39. Farklı İki Kontrolör Kullanılarak Kuplajlanan Senkron FHN Nöronları Arasındaki Hata Değerlerinin Belirlenmesi
ID NO:
40. Nötral Tip Gecikmeli Cohen-Grossberg Yapay Sinir Ağlarının Kararlılık Analizi
ID NO:
41. Tekerlek İçi Fırçasız Doğru Akım Motorlarının Sıcaklık Dağılımlarının Lumped-Devre Modeli Şeması ile İncelenmesi
ID NO:
42. Radyal Dağıtım Sistemlerinde Yönlü ve Yönsüz Koruma Performanslarının Tek Faz Toprak Arızası için Karşılaştırılması
ID NO:
43. Mikrodalga Bölgesinde Enerji Hasadı İçin Elektrik-LC Tabanlı Rezonatör Tasarımı
ID NO:
44. Talep Yönetimi için Evsel Yük Modelleri
ID NO:
46. Askılı Tabanlı Üzerinde Yeni Bir Yay-kesikli Eşkenar Üçgen Mikroşerit Anten Tasarımı
ID NO:
47. Güç Transformatörlerinde Elektromanyetik Akı Dağılımının ve Nüve Kayıplarının Analizi
ID NO:
49. GSM-1800 için Yarıklı Toprak Düzlemine Sahip Halka Mikroşerit Yama Anten Yapıları
ID NO:
50. Limit Açılı Tork Motor Tasarımı, İyileştirmesi ve Deneysel Doğrulanması
ID NO:
51. Otomobil Radarları için Çokbant Mikroşerit Yama Anten Tasarımı
ID NO:
52. Dişlisiz Asansör Uygulamaları İçin Dahili Mıknatıslı Senkron Motor Geliştirilmesi Ve Deneysel Doğrulanması
ID NO:
53. Mıknatıs Hareketli Lineer Motorlar İçin Temassız Lineer Mutlak Kodlayıcı
ID NO:
54. Lenfoma Histopatolojik Görüntülerinin Uzamsal Özellik Tanımlayıcıları Temelinde Evrişimsel Yapay Sinir Ağı ile Sınıflandırılması
ID NO:
56. İki Seviyeli Evirici Yapılarında Kullanılan Alüminyum Elektrolitik Kapasitörler için Ömür Kestirimi
ID NO:
58. Kablo Kontrollü Düzlemsel Bir Manipülatörün Yörünge Takibi İçin Uyarlamalı Kontrolcü Tasarımı
ID NO:
59. 130 nm CMOS Teknolojide 2 Kanallı Zaman Ayrışmalı ADC Tasarımı
ID NO:
61. EEG Ölçümü İçin Özelleştirilmiş ADS1299 Tümdevresinin Performansının İncelenmesi
ID NO:
62. Elyaf Bazlı Elektronik Tekstilde Veri Aktarımı
ID NO:
63. Gerçek Zamanlı RF ve GPS Tabanlı İş ve İşçi Takip Sistemi Mimarisi
ID NO:
72. DWT-SVD ve Puslu Görüntü Modelini Birleştirerek Uzaktan Algılanan Görüntüleri İyileştirme Yöntemi
ID NO:
73. 2 Terminal Ekranlı Sayısal Empedans Karşılaştırma Köprüsü
ID NO:
74. Akıllı Şebeke ve Scada Benzeşimi için Eğitim Takımı Tasarımı
ID NO:
75. KNX üzerinden iletişim sağlayarak bağlı olduğu klimanın kontrolünü sağlayabilen arabirim tasarımı
ID NO:
76. CPU ve GPU ortamlarında Fiziksel Optik Yöntemi Kullanarak Yapay/Doğal Mâniaların VOR Sistemlerinin Performansına Etkisinin İncelenmesi
ID NO:
78. Filtreleme Tabanlı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi
ID NO:
79. Çevresel Kirliliğin Takibini Gerçekleştiren Akıllı Sensör Ağı
ID NO:
81. Öneri Sistemi için Farklı Yaklaşımların İncelenmesi
ID NO:
83. Fantezi İpliklerin Bozukluk Boyutunun Algılayıcı Sinyalinin Otokorelasyon Analizi ile Belirlenmesi
ID NO:
85. 250nm CMOS 6 Transistörlü Statik Rastgele Erişimli Bellek Hücresi için Serim Alanı Optimizasyonu
ID NO:
89. LMS-Tabanlı Adaptif Fourier Lineer Birleştiricilerin Patolojik El Tremorlerinin Kestirimi Üzerindeki Başarımları
ID NO:
90. The Impact of Extended Space Forests with Heterogeneous Classifier Ensembles on Turkish Texts
ID NO:
94. Güç transformatörlerinde analitik ve sonlu eleman yöntemlerini kullanarak elektromanyetik kuvvetlerin analizi
ID NO:
96. 5G ve Serbest Bantta Çalışan Nesnelerin İnterneti İçin Çift Döngü Quasi – Yagi Anten Tasarımı
ID NO:
97. Yüksek Güçlü Geçici Elektromanyetik Gürültü Kaynağının Tasarımı, Üretimi ve Ölçümü
ID NO:
98. Gri Kurt Optimizasyanunun Seçmeli Harmonik Eliminasyon Tabanlı 3 Fazlı Gerilim Kaynağı İnvertörün THD’sine Etkisi
ID NO:
99. 3 Fazlı VSI için Sinir Ağları ve PSO Algoritması Kullanılarak Seçmeli Harmonik Eliminasyonu ve THD’nin Minimum’a İndirgenmesi
ID NO:
102. DTMOS Tekniği Kullanarak Düşük Gerilimli CMOS-DEĞİL Lojik Kapı Tasarımı
ID NO:
103. DA Çapraz Tip Çeviricinin Doğrusal Olmayan Denetimi
ID NO:
104. Yenilenebilir Enerji Santrali İle Entegre Enerji Depolama Sisteminin Boyutlandırma Ve Tür Seçimi
ID NO:
105. Grafen Nano Şeritlerden Oluşan Transistörleri Kullanarak Analog Devre Tasarımı
ID NO:
106. İç Mekanlar İçin Makine Öğrenmesine Dayalı Otonom Dron Navigasyon Destek Sistemi
ID NO:
109. PMOS Tabanlı Faz Kaydırıcılar İçeren Basit Bir Akım Modlu İki Fazlı Sinüzoidal Osilatör
ID NO:
110. Biyoelektromanyetik Sinyallerin FDTD Metodu Kullanılarak Labview ile Çözümlenmesi
ID NO:
111. Batarya Yönetim Sistemleri için İki Dengeleme Yönteminin Karşılaştırılması
ID NO:
112. DTMOS Tekniği ile Biyomedikal Uygulamaları için Yüksek Çarpım Faktörlü Kapasite Çarpıcı Devresi Tasarımı
ID NO:
113. MOSFET_Geçit _Oksidi_Kırılması_İçin_Yeni_Bir_Güvenilirlik_Modeli
ID NO:
114. Elektrik Şebekelerinde Üretim-Tüketim Dengelemesi ve Hidroelektrik Santrallerin Şebeke Dengelenmesindeki Rolü
ID NO:
115. Enerji İletim Hatlarının İHA ile Denetlenmesi
ID NO:
117. Çift Rotor Çoklu Giriş Çoklu Çıkış Sistemin Kararlı Uyarlanır Kontrolü
ID NO:
118. Doğru Akım Uyartım Şartlarında Güç Transformatörlerinin Analizi
ID NO:
119. Social Media Analyze with SVM Classifier and PCA
ID NO:
120. Virtual DOM’un Başarımının Dinamik Web Uygulamasında Test Edilmesi
ID NO:
122. İnce Rezistif Şeritler için Bistatik Radar Kesit Alanı Tasarımı
ID NO:
123. Etiketsiz Verilerde Hücre Bölütleme
 
ID NO:
124. Görüntü İşleme Tabanlı Uzun-Kısa Menzilli Silah Atış Eğitim Simülatörü
ID NO:
125. Yüksek Verimli Geniş Bant J Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi Tasarımı
ID NO:
126. Transformatör sargılarının eksenel yer değiştirmesi ve kaçak reaktansı arasındaki ilişki
ID NO:
127. 3-Yollu Doherty Güç Yükselteçleri için Bozulmuş Toprak Yüzeyli 1:2:2 Wilkinson Güç Bölücü
ID NO:
128. Sürü İHA'ların Görev Amaçlı Oluşturulmuş Uçuş Planlarının Benzetim Ortamında Optimize Edilmesi
ID NO:
129. IMSI Yakalayıcı Saldırılarına Karşı Tespit Sistemi
ID NO:
130. Anten Dizilerinin Optimizasyonu için NEC2 Tabanlı Bir Tasarım Metodu
ID NO:
132. Varyasyonel Born İteratif Yöntemi ile Gömülü Silindirik Cisimlerin Tespit Edilmesi
ID NO:
133. Yazılım Tabanlı Küresel Konumlama Sistemi Alıcılarında Saat İşaretinin Sinyal Takibi Üzerine Etkileri
ID NO:
134. Bir Hafif Hibrit Elektrikli Binek Araç Uygulaması ve Sistemin Fonksiyonel Testleri
ID NO:
136. Spektral Eşleştirme Metotları Kullanılarak Hiperspektral Görüntüler İçin Ortak Seyrek Gösterim Sınıflandırıcısının Geliştirilmesi
ID NO:
137. Maske Boyut Ölçümleri ile Maske Yazıcı Performansı ve Krom Aşındırma Süreci Analizi
ID NO:
138. Türkiye-KKTC Arası İletim Sistemi Önerisi
ID NO:
140. Kutup Kodların Karar Yayılım Algoritması İle Çözümlenmesi
ID NO:
141. İstanbul Elektrik Dağıtım Şebekesinin Teknik Kayıplarının Azaltılması ile ilgili Durum Çalışması
ID NO:
144. İçerisinde Photon Geliştirme Kartı ve İvmeölçer Yer Alan Bileklik Kullanarak Wi-Fi Tabanlı Parmak İzi Yöntemi İle İç Ortam Konumlandırma
ID NO:
145. Çok Seviyeli Modüler Çevirgeçlerde Uzay Vektör Modülasyon Tekniğinin Uygulaması
ID NO:
146. AFGSM yöntemi kullanılarak fotonik kristal tabanlı çok kanallı optik filtrenin tasarımı
ID NO:
147. 4 kW IE2 Verim Sınıfına Sahip Asenkron Motorun Elektriksel ve Termal Tasarımı, Prototip Üretim ve Deneysel Doğrulanması
ID NO:
148. Kamera Destekli Mobil İlaçlama ve Sulama Robotu
ID NO:
153. İşbirlikli Uzaysal Modülasyon İçin Öklid Uzaklığı Tabanlı Anten Seçimi
ID NO:
155. İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin P300 Dalgaları ve IQ Test Skorları Arasındaki İlişkinin Araştırıldığı Ampirik Bir Çalışma
ID NO:
156. Device Fingerprinting for Authentication
ID NO:
157. Yürüyen dalgalı tüp kuvvetlendiricileri için helis yavaş dalgalı yapıların tasarımı
ID NO:
158. Çift Yönlü DA-DA Dönüştürücü Tasarımı ve Kontrolü
ID NO:
160. Doğrusal Örnekleme Yönteminde Norm Seçiminin İndikatör Üzerine Etkisinin Analizi
ID NO:
161. Gerçek Dağıtım Şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sisteminden Güç Sistem Analiz Programlarına Veri Aktarımı
ID NO:
162. Çok Röleli Serbest Uzay Optik Haberleşmesinde RF/FSO Ağlarının Weibull ve Exponentiated Weibull Sönümlemeli Kanallarda Kesinti Olasılığı Performansı
ID NO:
163. İki Yanlı Kuplajlı V şeklindeki Mikro Ekranlı Eş Düzlemsel Dalga Kılavuzları için Bulanık Modeller
ID NO:
166. Otomotiv Sektöründe EMU Testlerinin Gerçekleştirilmesi ve Işınım Yollu Yayılım Simülasyon Karakteristiğinin Karşılaştırılması
ID NO:
167. Elektrikli Araç Yolda İken Lityum-Iyon Bataryanın Doluluk Durumunun ve Sağlık Durumunun Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
ID NO:
169. Zigzag Fosforen Nanoşeritlerde Negatif Farksal Direnç ve Bu Direncin Dik Elektriksel Alanla Olan Değişiminin İncelenmesi